struna tražilica

image shadow

građanstvo Unije

temeljni status državljana svih država članica na temelju kojega, uz uvjete propisane Osnivačkim ugovorima, između ostaloga imaju pravo na slobodu kretanja i boravak u drugim državama članicama, pravo glasovanja i kandidiranja na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u državi članici svoga boravišta pod istim uvjetima kao i domaći državljani, pravo na zaštitu diplomatskih i konzularnih tijela bilo koje države članice pod istim uvjetima kao i njezini državljani u trećoj zemlji u kojoj država članica čiji je državljanin nije zastupljena te pravo na obraćanje Europskomu parlamentu, europskomu ombudsmanu te bilo kojoj instituciji EU-a ili savjetodavnomu tijelu EU-a na jednome od službenih jezika i dobivanje odgovora na tome jeziku

pravo

granična kontrola

skup mjera i postupaka koji se poduzimaju prilikom namjeravanoga prelaska granice, a sastoje se od provjera na granici i nadzora granice

pravo

granični kredit

prekonoćni kredit koji nacionalne središnje banke u Eurosustavu stavljaju kreditnim institucijama na raspolaganje po unaprijed određenoj kamatnoj stopi uz polaganje odgovarajućega kolaterala

pravo

granični prijelaz

mjesto na kojemu se smije prelaziti državna granica, a na Schengenskome prostoru državna granica koja je vanjska granica

pravo