struna tražilica

image shadow

vodni režim

prikaz slijeda stanja vode

građevinarstvo

vodni skok

promjena oblika slobodne vodne površine vodotoka pri prijelazu iz silovitoga u mirni tok

građevinarstvo

vodni udar

neustaljeno strujenje pod tlakom prouzročeno izrazitom promjenom protoka i praćeno nizom uzastopnih povećanja i smanjenja tlaka vode, što na stijenke cijevi djeluje poput udara

građevinarstvo

vodno gospodarstvo

gospodarske djelatnosti koje se odnose na upravljanje vodama, uređenje, iskorištavanje i zaštitu voda te usklađivanje svih interesa povezanih s vodama

građevinarstvo

vodno lice

površina vode koja je vremenski i prostorno promjenjiva veličina te veoma važan parametar za oblikovanje i funkcionalnost vodnih građevina

građevinarstvo

vodogradnje

sve vrste radova i građevina koje se odnose na iskorištavanje voda, njihovu uporabu u gospodarstvu i kućanstvima, zaštitu voda i zaštitu od voda, promet vodama te sport i rekreaciju

građevinarstvo

vodokazna letva

stupnjevana skala kojom se označuje razina vodene površine u vodotocima, vodnim spremnicima i jezerima

građevinarstvo

vodonosnik

propusni sloj ili više slojeva koji sadržavaju vodu i kroz koje se voda može gibati u prirodnim uvjetima

građevinarstvo

vodoopskrbni sustav

sustav građevina i naprava za dovod i raspodjelu vode od nalazišta do potrošača

građevinarstvo

vodospremnik

objekt s višenamjenskom zadaćom za spremanje i pričuvu vode

građevinarstvo