struna tražilica

image shadow

specifični dotok

vrijednost dobivena dijeljenjem vrijednosti protoka u protjecajnome profilu s površinom slijeva do toga profila

građevinarstvo

specifikacija

pisani dokument sa zahtjevima za radovima koje treba izvesti

građevinarstvo

spreg

sustav čeličnih štapova raspoređenih tako da čine ispunu rešetke

građevinarstvo

spregnute dubine

dubine u presjeku na početku i na kraju vodnoga skoka

građevinarstvo

spregnute konstrukcije

građevne konstrukcije u kojima su glavni nosivi dijelovi nastali sprezanjem dvaju građevnih materijala

građevinarstvo

spregnuti nosač

nosač sastavljen sprezanjem predgotovljenoga dijela i dijela betoniranoga na mjestu

građevinarstvo

sprezanje

izradba složenih nosača pri kojoj se dijelovi ugrađeni u dvjema fazama gradnje spajaju u cjelinu

građevinarstvo

spriječenost bočnoga širenja

nemogućnost bočnoga deformiranja uzorka tla pri djelovanju okomitoga opterećenja koje nastaje zbog fizičke prepreke

građevinarstvo

središnji otok

uzdignuta površina kružnoga oblika koja sprečava izravnu vožnju preko raskrižja

građevinarstvo

središte posmika

točka kroz koju prolaze rezultante svih unutarnjih posmičnih sila

građevinarstvo