struna tražilica

image shadow

režijski rad

rad koji je ugovoren i koji je na temelju stvarne cijene plaćen izvođaču za rad, materijal i opremu povećan za ugovoreni postotak radi pokrića svih poreza, doprinosa i dobiti

građevinarstvo

rigol

objekt za odvodnju neposredno uz rub kolnika

građevinarstvo

rijeka

veliki vodotok koji služi kao prirodni drenažni kanal za dreniranje slijeva

građevinarstvo

roštiljna konstrukcija

građevna konstrukcija u obliku mreže križno postavljenih uzdužnih i poprečnih nosača predviđena za preuzimanje opterećenja okomito na ravninu te mreže

građevinarstvo

rubni trak

učvršćeni dio cestovnoga presjeka između bankine i kolnika ili između kolnika i staze za bicikle, mopede ili pješake koji se označava rubnom crtom

građevinarstvo