struna tražilica

image shadow

podzemne vode

vode koje ispunjavaju šupljine Zemljine kore

građevinarstvo

podzemno otjecanje

tečenje vode ispod Zemljine površine koje doprinosi dotoku vode u vodotok, temeljenomu protoku i dubokoj perkolaciji

građevinarstvo

pogonski osovinski sustav

osovinski sustav s ugrađenim mehaničkim prijenosnikom na osovini kojim se zakretni moment vučnoga motora ili hidrodinamičkoga prijenosa prenosi na obod kotača

građevinarstvo

pojasnica

vodoravni krak poprečnoga presjeka nosača koji ima oblik slova I, L, T ili uglatih zagrada

građevinarstvo

pokazatelji kvalitete vode

pokazatelji na temelju kojih se procjenjuje uporabljivost vode za pojedine namjene te utjecaji ljudskih djelatnosti na promjenu prirodne kvalitete vode

građevinarstvo

pokretna brana

betonska gravitacijska brana kod koje se veći dio širine i visine pregradnoga profila ostvaruje pokretnim dijelovima

građevinarstvo

pokretni ležaj

ležaj koji omogućuje pomake rasponskoga sustava prouzročene promjenama temperature, skupljanjem i puzanjem betona ili opuštanjem čelika za prednapinjanje

građevinarstvo

pokretni most

most s rasponskim sustavom koji se djelomice ili potpuno pomiče iz položaja među potporama

građevinarstvo

pokretni zglobni ležaj

ležaj koji sprečava translacijski pomak okomito na oslonačku ravninu, a omogućuje rotacijski pomak u ravnini oslanjanja

građevinarstvo

pokusna dionica

dio ceste u gradnji na kojemu se dokazuje osposobljenost izvođača radova za izvedbu pojedinoga sloja kolničke konstrukcije u sukladu sa zahtjevima kvalitete propisanim pravilnicima

građevinarstvo