struna tražilica

image shadow

oprema

pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkoga ili drugoga procesa kojemu je namijenjena građevina

građevinarstvo

opterećenje kolnika manevarskih površina

težina zrakoplova koja se preko podvozja i gumenih kotača prenosi na dodirnu površinu kotača i kolnika

građevinarstvo

optimizacija gradnje

traženje najprikladnijega roka gradnje s obzirom na troškove ili traženje najmanjih troškova uz zadani rok gradnje

građevinarstvo

organizacija gradilišta

uređenje gradilišta te koordinacija i unapređivanje procesa gradnje radi postizanja odgovarajuće kvalitete u određenome roku uz minimalne troškove

građevinarstvo

organizacija gradnje

znanstvena i stručna disciplina koja se temelji na interdisciplinarnim znanjima građevinarstva, ekonomije, organizacije rada i prava

građevinarstvo

organizacijska teorija

koncepti, načela i hipoteze kojima se objašnjavaju organizacijske sastavnice, njihova djelovanja te ponašanje zaposlenika

građevinarstvo

organizator gradnje

osoba koju zapošljava izvođač radi pripreme programa radova na gradilištu i planiranja zahtjeva za osobljem, opremom i materijalima

građevinarstvo

orijentacija diskontinuiteta

položaj diskontinuiteta u prostoru opisan pravcem pada i padom linije najstrmijega nagiba u ravnini diskontinuiteta

građevinarstvo

ortogonalni plan

grafički dinamički plan na čijoj se ordinati označuje vrijeme, a na apscisi prostor ili stacionaža u razvučenih objekata

građevinarstvo

ortotropna ploča

čelični plošni nosač sastavljen od osnovnoga lima i ukrutnih rebara položenih okomito na najbliže nosače

građevinarstvo