struna tražilica

image shadow

koeficijent sekundarne stišljivosti

promjena obujamske deformacije po logaritamskome vremenskom ciklusu nakon završetka primarne konsolidacije

građevinarstvo

koeficijent stišljivosti

omjer promjene okomitoga naprezanja i promjene okomite deformacije

građevinarstvo

koeficijent tlaka tla u mirovanju

omjer vodoravnih i okomitih efektivnih naprezanja tla u određenoj točki u tlu pri stanju mirovanja

građevinarstvo

koeficijent trenja pri prednapinjanju

koeficijent ovisan o hrapavosti tijela koje klizi i hrapavosti podloge

građevinarstvo

koeficijent zakrivljenosti

pokazatelj oblika granulometrijske krivulje

građevinarstvo

koeficijent zasićenosti

odnos između količine vode koju tijelo upije pri postupnome potapanju u vodu pod normalnim atmosferskim tlakom i količine vode koju to tijelo upije pod tlakom pri drugim atmosferskim uvjetima

građevinarstvo

koherentno tlo

sitnozrnato vezano tlo u kojemu su pojedinačna zrna nevidljiva bez pomagala

građevinarstvo

kohezija

otpor tla smicanju kada su normalna naprezanja jednaka nuli

građevinarstvo

kolektor otpadne vode

kanal za prikupljanje otpadne vode iz zgrada

građevinarstvo

kolnička konstrukcija

sustav sastavljen od međusobno povezanih slojeva radi preuzimanja i prenošenja prometnoga opterećenja na planum te sigurne i udobne vožnje

građevinarstvo