struna tražilica

image shadow

dren sisalo

dren u drenažnome sustavu koji skuplja podzemne vode iz zemljišta i provodi ih do otvorenoga vodotoka ili drena hvatala

građevinarstvo

drenaža

podzemna građevina za prikupljanje i odvodnju procjednih voda iz kolničke konstrukcije, okolnoga tla i podzemnih voda

građevinarstvo

drenažni sustav

mreža drenažnih cijevi sastavljena od drenova sisala, drenova hvatala i drenova kolektora

građevinarstvo

dreniranje

skupljanje i odvođenje oborina, podzemnih voda ili tekućina u ravnini geotekstila i njemu srodnih proizvoda

građevinarstvo

drobilica

stroj za usitnjivanje kamenih materijala u sitnež tražene čistoće, veličine i oblika

građevinarstvo

drobionica

pogon za preradbu i razvrstavanje miniranih ili aluvijalnih kamenih materijala u kamenu sitnež određenoga sastava i veličine zrna

građevinarstvo

drvene konstrukcije

klasične tesarske konstrukcije i moderne drvene konstrukcije proizvedene suvremenim tehnologijama i spajane suvremenim spajalima

građevinarstvo

drvene lamelirane konstrukcije

građevne konstrukcije koje se izrađuju od uslojenoga lijepljenog drva

građevinarstvo

drveni most

most s drvenim rasponskim ili cijelim nosivim sustavom

građevinarstvo

državna cesta

javna cesta koja povezuje cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i povezuje ga s mrežom glavnih europskih cesta

građevinarstvo