struna tražilica

image shadow

brutotežina vagona

zbroj težine vagona i težine ukrcanoga tereta

građevinarstvo

brzina deformacije

brzina promjene razmaka među ticalima osjetila za pomak

građevinarstvo

bujanje

povećanje obujma prouzročeno smanjenjem efektivnoga naprezanja nakon smanjenja ukupnoga naprezanja ili upijanja vode pri konstantnome ukupnom naprezanju

građevinarstvo

bujica

prirodni brdski vodotok čiji su nagibi slijeva i korita veliki, poplave iznenadne i nagle i koji pronosi znatne količine nanosa pokrenutoga izrazitim erozijskim procesima na slijevu

građevinarstvo

bujičarstvo

vodnogospodarska i šumarska inženjerska djelatnost koja se bavi proučavanjem, projektiranjem i uređivanjem bujičnih vodotoka i njihovih sljevova

građevinarstvo

bušeni pilot

raščlanjeni duboki temelj izveden na terenu postupkom bušenja pilota

građevinarstvo

bušenje pilota

izvedba pilota bušenjem profila budućega temelja do projektirane dubine i njegovim betoniranjem

građevinarstvo