struna tražilica

image shadow

betonirač

građevni radnik koji ugrađuje beton u oplatu, kalup ili temeljnu jamu uz ručno ili strojno nabijanje, obrađuje betonske površine te popravlja oštećenja

građevinarstvo

betoniranje

ugradnja betona na gradilištu

građevinarstvo

betonska brana

brana građena od betona, bez obzira na veličinu, složenost, statički sustav, način ostvarenja stabilnosti i prijenosa opterećenja na temeljno tlo

građevinarstvo

betonska ploča

armirana ili prednapeta ploča punoga poprečnog presjeka ili sa štednim šupljinama, koja služi kao stropni ili krovni sustav te kao rasponski sustav mosta ili dio rasponskoga sustava

građevinarstvo

betonska pumpa

stroj koji s pomoću tlaka ubrizgava svježi beton u cijevi i prenosi po gradilištu

građevinarstvo

betonske konstrukcije

građevne konstrukcije izgrađene od nearmiranoga, armiranoga ili prednapetoga betona

građevinarstvo

bezvrtložno strujenje

strujenje pri kojemu se djelići tekućine ne vrte

građevinarstvo

bicikl

vozilo s dvama kotačima pokretano ljudskom snagom

građevinarstvo

biciklistička staza

izgrađena prometna površina namijenjena prometu bicikala i mopeda, odvojena od kolnika i obilježena propisanim prometnim znakom

građevinarstvo

biokemijska potrošnja kisika

količina kisika potrebna da mikroorganizmi biološki razgrade organsku tvar

građevinarstvo