struna tražilica

image shadow

zavarivanje elektronskim snopom

zavarivanje s pomoću topline dobivene kinetičkom energijom ubrzanih elektrona pri udaru o površinu metala na zavarenome spoju

strojarstvo

zavarivanje iskrenjem

elektrootporno zavarivanje sučeljavanjem rubova zavarivanih dijelova s čvrstoćom zavarenoga spoja od 90 do 100 % čvrstoće materijala dijelova

strojarstvo

zavarivanje laserskim snopom

zavarivanje s pomoću topline dobivene energijom snopa ubrzanih svjetlosnih čestica

strojarstvo

zavarivanje MAG

elektrolučno zavarivanje taljenjem u aktivnome zaštitnom plinu ili plinskoj smjesi rastalnom elektrodom u obliku gole žice ili žice s jezgrom

strojarstvo

zavarivanje MIG

zavarivanje u neutralnome zaštitnom plinu ili smjesi plinova taljivom elektrodom u obliku gole žice ili žice s jezgrom koja se mehanizirano dovodi u električni luk

strojarstvo

zavarivanje plamenom

zavarivanje taljenjem osnovnoga materijala toplinom plamena nastalom izgaranjem gorivoga plina s kisikom

strojarstvo

zavarivanje taljenjem

zavarivanje spajanjem kovine rastaljene na zavarenome spoju uz dodavanje ili bez dodavanja dodatnoga materijala i bez pritiskanja ili udaranja

strojarstvo

zavarivanje TIG

elektrolučno zavarivanje taljenjem osnovnoga materijala u neutralnome zaštitnom plinu ili neutralnoj plinskoj smjesi netaljivom elektrodom

strojarstvo

zavarivanje trenjem

zavarivanje pri kojemu se kovinski dijelovi zagrijavaju trenjem dodirnih ploha pri njihovu relativnome gibanju uz dodatno djelovanje pritiska

strojarstvo

zavojiti utor

utor za podmazivanje u obliku zavojnice

strojarstvo