struna tražilica

image shadow

razmak osi hipoidnih zupčanika

udaljenost između osi spregnutih hipoidnih zupčanika mjerena na zajedničkoj okomici na objema osima

strojarstvo

razrezani elastični podložni prsten

podložni element u obliku jednoga zavoja zavojne opruge pravokutnoga poprečnog presjeka žice

strojarstvo

rebra za hlađenje

dodatci za povećanje vanjske površine kućišta ležaja

strojarstvo

red kutova

određeno područje veličina dodirnih kutova

strojarstvo

red promjera

stupnjevani progresivni red vanjskih promjera valjnoga ležaja, po jedan za svaki normirani promjer provrta ležaja, često s jednim određenim međusobnim omjerom promjera

strojarstvo

red širina

stupnjevani progresivni red širina valjnoga ležaja, po jedan za svaki promjer provrta ležaja iz svakoga reda promjera

strojarstvo

red visina

stupnjevani progresivni red visina valjnoga ležaja, po jedan za svaki promjer provrta ležaja iz svakoga reda promjera

strojarstvo

reduktor s okomitim osima

zupčani reduktor u kojemu su osi pogonskoga i pogonjenoga vratila međusobno okomite

strojarstvo

referentna linija ishodišnoga profila

linija koja presijeca referentnu ravninu ishodišne ozubnice i ravninu ishodišnoga profila ozubnice

strojarstvo

referentna ravnina ishodišne ozubnice

ravnina koja ishodišnu ozubnicu presijeca dajući određenu standardnu vrijednost omjeru debljine zuba i koraka

strojarstvo