struna tražilica

image shadow

podmazivanje stijenjem

podmazivanje pri kojemu se mazivo na površine u relativnome gibanju dovodi stijenjem

strojarstvo

podmazivanje tekućim mazivom

podmazivanje pri kojemu se površine u relativnome gibanju odvajaju tekućim mazivom

strojarstvo

podmazivanje uljnim mlazom

podmazivanje pri kojemu se mazivo na površine u relativnome gibanju dovodi uljnim mlazom

strojarstvo

podmazivanje uljnom maglom

podmazivanje sitno raspršenim kapljicama ulja u struji zgusnutoga zraka

strojarstvo

podmazivanje uranjanjem

podmazivanje pri kojemu su površine u relativnome gibanju povremeno ili stalno djelomice uronjene u uljnu kupelj

strojarstvo

podmazivanje uz prijelazno strujenje

podmazivanje pri kojemu se molekule maziva ne gibaju laminarno niti se gibaju potpuno turbulentno

strojarstvo

podmazivanje uz turbulentno strujenje

podmazivanje pri kojemu se molekule maziva gibaju nestabilno i nepravilno u vremenu i prostoru

strojarstvo

podnožje navoja

ploha na dnu uzubine navoja koja povezuje dva susjedna boka navoja

strojarstvo

podnožna kružnica

linija presjeka podnožnoga cilindra i ravnine okomite na njegovu os

strojarstvo

podnožna kružnica lančanika

kružnica koja dodiruje dna uzubina lančanika

strojarstvo