struna tražilica

image shadow

lijevovojni navoj

navoj koji se uvrće na spareni dio ili u njega pri okretanju u suprotnome smjeru od kazaljke na satu

strojarstvo

linija boka

linija presjeka boka zuba i diobene plohe

strojarstvo

linijski dodir

dodir koji se teorijski ostvaruje između dvaju tijela u liniji

strojarstvo

lisnata opruga

savojno opterećena opruga u obliku pravokutne, trapezne ili trokutne vrpce

strojarstvo

list opruge

vrpčasti dio jednostavne ili višeslojne lisnate opruge

strojarstvo

lončasta glava

glava u obliku krnjega stošca

strojarstvo

luk prekrivanja linije boka

luk na diobenoj kružnici između dviju aksijalnih ravnina koje prolaze kroz završetke linije boka zuba

strojarstvo

ljuska za izvlačenje

aksijalno prorezana čahura cilindričnoga provrta i stožaste vanjske površine s vanjskim navojem na debljemu kraju

strojarstvo

ljuska za upinjanje

aksijalno prorezana čahura cilindričnoga provrta i stožaste vanjske površine s vanjskim navojem na tanjemu kraju

strojarstvo