struna tražilica

image shadow

poli(fenilen-sulfid)

plastomer u kojemu je konstitucijska opetujuća jedinica fenilen-sulfid

kemijsko inženjerstvo

poli(fenilen-sulfon)

polimer u kojemu je konstitucijska opetovana jedinica fenilen-sulfon

kemijsko inženjerstvo

poli(klor-fluor ugljikova) plastika

plastika na osnovi polimerizata načinjenih od monomera klora, floura i ugljika

kemijsko inženjerstvo

poli(metil-metilakrilatna) plastika

akrilna plastika na osnovi polimerizata načinjena od metil-metakrilata koji je najčešće jedan monomer

kemijsko inženjerstvo

poli(monoklortrifluoretilen)

plastomer načinjen na osnovi klortrifluoretilena

kemijsko inženjerstvo

poli(oksimetilen)

polimer čije su opetovane strukturne jedinice u lancu acetilenskoga tipa

kemijsko inženjerstvo

poli(propilen-oksid)

plastomer na osnovi propilen-oksida

kemijsko inženjerstvo

poli(tetrafluoretilen)

polimer čija je opetovana strukturna jedinica u lancu tetrafluoretilenoga tipa

kemija

poli(vinil-acetat)

plastomer na osnovi vinil-acetata

kemijsko inženjerstvo

poli(vinil-alkohol)

plastomer na osnovi vinil-alkohola načinjen hidrolizom poli(vinil-estera)

kemijsko inženjerstvo