struna tražilica

image shadow

mlaz

struja fluida koja izlazi iz mlaznice ili sapnice

strojarstvo

mokra košuljica

košuljica cilindra kod koje je rashladna voda u neposrednome dodiru s njezinom vanjskom površinom

strojarstvo

motor

stroj koji toplinsku energiju pretvara u mehanički rad

strojarstvo

motor s prednabijanjem

motor kod kojega je tlak zraka u cilindru na početku kompresije viši od tlaka koji se nalazi izvan motora

strojarstvo

motor s prijenosnikom

motor koji je preko reduktora spojen na vratilni vod

strojarstvo

motor s unutarnjim izgaranjem

motor kod kojega se u cilindru kemijska energija tekućih plinova goriva pretvara u mehaničku radnju

strojarstvo

mrtva točka

krajnji položaj stapa u cilindru određen položajem ručke koljenastoga vratila

strojarstvo

muljna kutija

pročišćivač koji zadržava krupnije nečistoće iz kaljužne vode

strojarstvo