struna tražilica

image shadow

test akantolize

provokacijski test u dijagnostici nekih mukokutanih buloznih bolesti koji se provodi trljanjem kože ili sluznice svitkom vatice u jednoj minuti

dentalna medicina

test bubrežne funkcije

test kojim se određuje mokraćna kiselina, kreatinin, kreatin i mokraćevina

temeljne medicinske znanosti

test jetrene funkcije

test kojim se određuju jetreni enzimi, transaminaze, dijastaze i ukupni bilirubin kad postoji sumnja na oštećenje jetrene funkcije

temeljne medicinske znanosti

test vitropresije

test koji se provodi u postavljanju diferencijalne dijagnoze pigmentiranih eflorescencija usne sluznice i vaskularnih lezija pritiskom predmetnoga stakalca na patološku tvorbu

dentalna medicina

testiranje pH-vrijednosti sline

testiranje koje se provodi s pomoću indikatorskoga papira u pacijenata sklonim određenim upalama i poremećajima okusne osjetljivosti

dentalna medicina

tetanus

infekcija koju prouzročuje vegetativni oblik štapićaste bakterije Clostridium tetani

temeljne medicinske znanosti

tetiva

čvrsta vezivna vrpca kojom se koštani mišići pričvršćuju uz hvatište

temeljne medicinske znanosti

tetivna ploča

široki pločasti vezivni završetak kojim se koštani mišići pričvršćuju uz svoje hvatište

temeljne medicinske znanosti

tetivna ploča mekoga nepca

vezivna ploča koja se nastavlja na tvrdo nepce i s mišićima tvori osnovu mekoga nepca

temeljne medicinske znanosti

tetraciklin

antibiotik širokoga spektra i bakteriostatskoga djelovanja koji se dobiva od Streptomyces alboniger

temeljne medicinske znanosti