struna tražilica

image shadow

imunosupresija

potiskivanje imunosne reakcije

temeljne medicinske znanosti

imunosupresiv

lijek koji potiskuje odgovor obrambenoga sustava organizma

temeljne medicinske znanosti

imunoterapija

liječenje bolesti postupcima koji mogu promijeniti imunosni odgovor

temeljne medicinske znanosti

in vitro

pokusno uzgajanje stanica, tkiva ili embrijskih osnova organa u kulturi tkiva

temeljne medicinske znanosti

in vivo

ponašanje ili proučavanje stanica, tkiva ili organa unutar živoga organizma

temeljne medicinske znanosti

incidentalna reimplantacija

reimplantacija nakon traumatskoga izbijanja ili luksacije zuba

dentalna medicina

indeks

matematički pokazatelj kojim se izražava odnos između dviju veličina

dentalna medicina

indeks caklinskih oštećenja

pokazatelj koji označuje opseg zahvaćenosti cakline i opis prisutnih oštećenja

dentalna medicina

indeks CPITN

parodontološki indeks kojim se mjeri stupanj težine gingivitisa i parodontitisa te koji omogućuje zaključke o načinu i opsegu potrebna liječenja

dentalna medicina

indeks gingivitisa

parodontološki indeks s pomoću kojeg se utvrđuje postojanje ili stupanj upale gingive

dentalna medicina