struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

Beinova poluga

instrument za odvajanje gingive prije vađenja zuba i za rasklimavanje i vađenje razdvojenih korijena, s kruškolikim drškom koji se produljuje u okruglu osovinu

dentalna medicina

Bellova paraliza

idiopatska periferna paraliza ličnoga živca, obično jednostrana, koju obilježuje kljenut mimične muskulature jedne polovice lica

temeljne medicinske znanosti

Bennettov kut

kut koji čini sagitalna ravnina i putanja kondila koji se pomiče naprijed u odnosu na vodoravnu ravninu

dentalna medicina

Bennettova kretnja

bočni pomak donje čeljusti u stranu, nastaje kao posljedica kretnja kondila po bočnim kosinama zglobne udubine

dentalna medicina

benzokain

površinski lokalni anestetik esterskoga tipa

temeljne medicinske znanosti

Bertenova poluga

instrument za odvajanje gingive prije vađenja zuba i za vađenje korijena donjih zuba

dentalna medicina

bestaničan

koji ne sadrži stanice

temeljne medicinske znanosti

bestanični cement

zubni cement koji uglavnom prekriva dvije trećine vratne površine korijena i ne sadržava stanice

temeljne medicinske znanosti

Beutelrockovo svrdlo

korijenski proširivač na vrtaljci koji ima spiralni radni dio sa šiljastom oštricom

dentalna medicina

bezbolnost

smanjena osjetljivost na bol ili potpun nestanak bola

temeljne medicinske znanosti