struna tražilica

image shadow

polarizacijska krivulja

grafički prikaz međusobne ovisnosti elektrodnoga potencijala i struje

kemijsko inženjerstvo

polarizacijski otpor

omjer promjene elektrodnoga potencijala i odgovarajuće promjene struje

kemijsko inženjerstvo

polariziran

koji je u stanju polarizacije

kemijsko inženjerstvo

polarizirani potencijal

potencijal konstrukcija – elektrolit jednak zbroju korozijskoga potencijala i katodne polarizacije

kemijsko inženjerstvo

poliesterska smola

umjetna smola nastala reakcijom dvoprotonskih kiselina i polihidričnih alkohola

kemijsko inženjerstvo

polimerna disperzija

mliječnobijeli tekući ili polutekući materijal u postojanome stanju koji sadržava fino raspršeni polimer u vodi ili organskoj tekućini

kemijsko inženjerstvo

poliol

alkohol koji sadržava više od jedne hidroksidne skupine

kemijsko inženjerstvo

poliranje

postupak kojim se dobiva zrcalna površina na metalnome predmetu

strojarstvo

poliranje diskom

poliranje djelovanjem praškastoga abrazivnog sredstva koje je na površini kružnoga diska

strojarstvo

poliranje pod pritiskom

poliranje metalnoga predmeta trljanjem

strojarstvo