struna tražilica

image shadow

kiselo čišćenje

čišćenje metalnoga predmeta uranjanjem u kiselu otopinu

strojarstvo

kisikov koncentracijski članak

koncentracijski korozijski članak koji nastaje zbog razlike u koncentraciji kisika uz metalnu površinu

kemijsko inženjerstvo

klimatizacijska komora

uređaj za ispitivanje atmosferske korozije metalnih materijala pri različitim vrijednostima temperature i vlažnosti zraka

kemijsko inženjerstvo

kloridi

spojevi u kojima je klor elektronegativniji sastojak

građevinarstvo

kloridna patina

patina koja se pretežito sastoji od minerala bakrova klorida

kemijsko inženjerstvo

klorirani kaučuk

polimerni materijal koji nastaje djelovanjem klora na gumu

kemijsko inženjerstvo

kohezija

sila koja povezuje čestice u sloju premaza

kemijsko inženjerstvo

kolmonoj

slitina nikla ili kobalta s dodatkom bora i silicija

temeljne tehničke znanosti

kompleksirajuće sredstvo

spoj koji s metalnim ionima u otopini stvara složene ione

strojarstvo

kompozit

materijal sastavljen od dviju ili više različitih tvari povezanih tako da materijalu daju nova strukturna ili uporabna svojstva koja nemaju pojedinačne tvari

strojarstvo