struna tražilica

image shadow

vektorski potencijal

vektorska veličina čija je rotacija jednaka gustoći magnetskoga toka

fizika

vektorski prostor

euklidski prostor kojemu su dimenzije određene međusobno okomitim vektorima

fizika

vektorski umnožak

vektorska veličina čiji je iznos definiran kao umnožak iznosa dvaju vektora i sinusa kuta između njih, a smjer joj je okomit na smjerove obaju vektora

fizika

vektorsko množenje

operacija kojom se dva vektora množe jedan s drugim

fizika

veličina

mjerljiva ili teorijski utemeljena veličina koja je sastavljena od umnoška brojčane vrijednosti i jedinice s pomoću koje se u fizici kvantitativno opisuje neka pojava ili svojstvo

fizika

velika plastična deformacija

tehnika deformacije slitine kojom se iz mikrokristalne strukture stvara nanokristalna struktura

fizika

velika poluos elipse

veća od dviju poluosi eliptične staze po kojoj se planeti gibaju oko Sunca

fizika

Veliki hadronski sudarač

najveći ubrzivač čestica na svijetu

fizika

veliki prasak

događaj kojim je, prema kozmološkim teorijama, prije 13,7 milijarda godina započeo rani razvoj svemira

fizika

veliko sažimanje

pretpostavljena budućnost svemira u kojoj prestaje širenje, počinje sažimanje te sva tvar i energija konačno kolabira u točku kao na početku velikog praska

fizika