struna tražilica

image shadow

teorija velikoga praska

kozmološka teorija prema kojoj su sva materija i sve zračenje u svemiru nastali u krajnje malom obujmu veličine Planckove duljine i u iznimno kratkome vremenskom odsječku reda veličine Planckova vremena

fizika

teorija velikoga ujedinjenja

temeljna teorija kojom bi se uspjelo ujediniti elektromagnetsko, slabo i jako međudjelovanje

fizika

teorija vrpci

kvantna teorija kojom se objašnjava električna vodljivost čvrstih tijela

fizika

teraelektronvolt

jedinica za energiju koja je 1012 puta veća od elektronvolta

fizika

teravat

jedinica za snagu koja je 1012 puta veća od vata

fizika

termalni neutron

spori neutron koji ima kinetičku energiju približno jednaku toplinskoj energiji čestice na sobnoj temperaturi

fizika

termička ravnoteža

stanje termodinamičkoga sustava u kojemu nema protoka topline među pojedinim dijelovima sustava niti između sustava i okoline

fizika

termička vibracija

titranje sastavnih elemenata u kristalu pri danoj temperaturi

fizika

termički fononi

kvanti titranja u kristalu pri danoj temperaturi

fizika

termičko gibanje

kaotično gibanje mnoštva sitnih čestica u plinu u zatvorenoj posudi velikim brzinama u svim smjerovima, pri čemu je srednji slobodni put između uzastopnih sudara mnogo veći od veličine čestica

fizika