struna tražilica

image shadow

period vala

vrijeme koje je potrebno izvoru harmonijskoga vala da obavi jedan puni titraj

fizika

periodično gibanje

gibanje kod kojega se stanja sustava pravilno ponavljaju u jednakim vremenskim razmacima

fizika

permanentni magnet

trajno magnetizirani predmet načinjen od feromagnetičnoga materijala

fizika

permitivnost vakuuma

prirodna konstanta koja je jednaka recipročnoj vrijednosti umnoška permeabilnosti vakuuma i kvadrata brzine svjetlosti u vakuumu

fizika

perpetuum mobile

zamišljeni uređaj koji daje više rada nego što je u njega uloženo energije

fizika

Pfundov niz

niz linija u spektru zračenja vodikova atoma koje nastaju prijelazom u stanje s glavnim kvantnim brojem n = 5

fizika

piezoelektrični materijal

materijal kod kojega se primjenom mehaničke sile pojavljuju raznoimeni električni naboji na njegovim suprotnim krajevima

fizika

piezoelektrični učinak

pojava kod koje se, kao posljedica djelovanja vanjske sile na tijelo, u nekim tvarima stvaraju električni dipoli i nastaje razlika potencijala

fizika

piezoelektrični učinak

preraspodjela električnoga naboja u kristalu kao posljedica djelovanja vanjske sile

fizika

piezoelektričnost

pojava stvaranja orijentiranih električnih dipola u naprezanju izloženome dielektričnomu kristalu što dovodi do razlike elekričnoga potencijala između suprotnih ploha kristala

fizika