struna tražilica

image shadow

oklop

predmeti izrađeni od materijala velikoga apsorpcijskog koeficijenta za ionizirajuće zračenje

fizika

okrajni kut

kut koji površina realne tekućine zatvara sa stijenkom posude

fizika

okretišne točke

krajnje točke otklona pri titrajnome gibanju u kojima je ubrzanje najveće, iznos brzine jednak nuli, a brzina gibanja mijenja smjer

fizika

okrugla rupica

izlazni otvor kolimatora u rendgenskim difrakcijskim kamerama kojim se postiže upadni snop zračenja maloga presjeka i male divergencije

fizika

okrupnjavanje

nakupljanje manjih kristalita u veće

fizika

oktaedar

geometrijsko tijelo omeđeno s osam ploha

fizika

okular

leća ili sustav leća koji se nalazi najbliže oku u optičkome instrumentu

fizika

okus

dodatni kvantni broj kojim su obilježeni kvarkovi u standardnome modelu

fizika

olovni akumulator

izvor stalnoga električnog napona u kojemu se kemijska energija pretvara u električnu energiju, sastoji se od dvije elektrode koje su uronjene u razrijeđenu sulfatnu kiselinu, jedna je načinjena od olova, a druga od olovnoga dioksida

kemija

om

jedinica sustava SI za električni otpor

fizika