struna tražilica

image shadow

neelastični srednji slobodni put

put koji elektron prijeđe između dvaju uzastopnih neelastičnih sudara

fizika

neelastični sudar

sudar dvaju tijela u kojemu ukupna količina gibanja ostaje očuvana, a dio se kinetičke energije gubi u okolinu, pretvara se u unutarnju energiju tijela ili se troši na promjenu oblika tijela

fizika

neelastično neutronsko raspršenje

raspršenje neutrona na atomskim jezgrama atoma u kristalu pri čemu raspršeni neutron gubi dio svoje energije

fizika

neeuklidski prostor

prostor u kojemu ne vrijedi Euklidova geometrija

fizika

neharmonijski član

član koji treba dodati harmonijskoj funkciji da bi se prikazalo titranje čestice koje odstupa od harmonijskoga titranja

fizika

neharmonijski efekt

titranje čestice koje se ne može prikazati harmonijskom funkcijom

fizika

nejednoliko gibanje

gibanje tijekom kojega brzina mijenja iznos ili smjer ili oboje istodobno

fizika

nekaotični atraktor

atraktor u kojemu točke koje opisuju uzastopna stanja sustava za vrijeme koje teži u beskonačnost padaju ili u istu točku ili na ravninsku ili prostornu krivulju

fizika

nekoherentno raspršenje

raspršenje vidljive svjetlosti ili rendgenskoga zračenja na atomima uzorka pri čemu se mijenja frekvencija svjetlosti ili zračenja

fizika

nekonkurentne sile

sile koje nemaju zajedničko hvatište pri istodobnome djelovanju na kruto tijelo

fizika