struna tražilica

image shadow

magnetski dipolni moment

vektorska veličina čiji je smjer okomit na ravninu strujne petlje, a iznos jednak umnošku struje i površine petlje

fizika

magnetski kompas

kompas čiji je glavni dio magnetna igla

fizika

magnetski kvantni broj

kvantni broj u spektru jednoelektronskoga atoma u kvantnoj mehanici kojim su obilježene diskretne vrijednosti komponente orbitalnoga zamaha u smjeru osi vrtnje

fizika

magnetski kvantni broj

jedan od četiriju kvantnih brojeva koja određuju stanje elektrona u atomu a odnosi se na kvantiziranu orijentaciju staze elektrona u magnetskome polju

fizika

magnetski moment atoma

magnetski moment koji dobiva atom zbog orbitalnoga gibanja elektrona u atomu

fizika

magnetski monopol

hipotetički odvojeni sjeverni ili južni magnetski pol

fizika

magnetski pol

jedan od krajeva stalnoga magneta ili elektromagneta

fizika

magnetski tok

tok vektora gustoće magnetskoga toka kroz dvodimenzijsku plohu

fizika

magnetsko polje

prostor u kojemu djeluje magnetska sila

fizika

magnetsko zrcalo

nehomogeno magnetsko polje posebno oblikovanih silnica koje odbija upadne nabijene čestice

fizika