struna tražilica

image shadow

Lorentzov faktor

bezdimenzijski faktor koji je izražen omjerom ukupne energije čestice i njezine energije mirovanja

fizika

Lorentzov polarizacijski faktor

faktor u izrazu za intenzitet difraktiranoga snopa u rendgenskoj difrakciji koji uzima u obzir kutnu ovisnost intenziteta o polarizaciji rendgenskih zraka i o geometriji difrakcijskoga uređaja

fizika

Lorentzova sila

ukupna sila koja djeluje na električni naboj u električnome i u magnetskome polju

fizika

Lorentzove transformacije

transformacije u specijalnoj teoriji relativnosti kojima se preračunavaju vrijeme i položaj čestice pri prijelazu iz mirnoga sustava u sustav koji se giba velikom brzinom

fizika

Lorenzov broj

omjer toplinske vodljivosti metala i umnoška apsolutne temperature i električne vodljivosti

fizika

luk stabiliziran zidom

električni luk koji gori unutar uskoga cilindričnog kanala

fizika

luks

jedinica sustava SI za osvjetljenje

fizika

lumen

jedinica sustava SI za svjetlosni tok

fizika

luminiscencija

emisija elektromagnetskoga zračenja iz tvari nastala kao posljedica nekoga procesa ili vanjske pobude koja nije toplinske prirode

fizika

luminoznost

snaga zračenja svemirskoga izvora

fizika