struna tražilica

image shadow

kemijsko taloženje iz parne faze

proces u kojem se parna faza taloži na čvrstu podlogu pri standardnom tlaku

fizika

kemijsko taloženje para pri sniženome tlaku

proces u kojemu se parna faza taloži na odabranu podlogu pri tlakovima manjim od standardnoga tlaka

fizika

Keplerovi zakoni

tri zakona o gibanju planeta u Sunčevu sustavu koje je na temelju rezultata prethodnih astronomskih mjerenja početkom 17. stoljeća objavio Johannes Kepler

fizika

kerma

dozimetrijska veličina za omjer zbroja početnih kinetičkih energija svih nabijenih čestica u nekome tijelu oslobođenih neizravnom ionizacijom i mase toga tijela

interdisciplinarne prirodne znanosti

Kikuchijeva difrakcija povratnim elektronskim raspršenjem

difrakcijska metoda dobivanja podataka o strukturi površinskih slojeva uzorka u kojoj se za stvaranje difrakcijske slike koriste elektroni raspršeni od površine uzorka pri velikim Braggovim kutovima

fizika

kiloelektronvolt

jedinica za energiju koja je tisuću puta veća od elektronvolta

fizika

kilogram

osnovna jedinica sustava SI za masu

interdisciplinarne tehničke znanosti

kilokalorija

izvansustavna jedinica za energiju koja je tisuću puta veća od kalorije

fizika

kilometar

jedinica za duljinu koja je tisuću puta veća od metra

fizika

kilovat

jedinica za snagu koja je tisuću puta veća od vata

fizika