struna tražilica

image shadow

interferencijske struje

električne struje koje na kojemu mjestu u živome tkivu interferiraju

fizika

interferencijski mikroskop

optički mikroskop u kojemu se razlika faza zraka koje prolaze različite optičke putove pretvara u razliku njihovih intenziteta

geofizika

interferometar

uređaj koji s pomoću pruga interferencije mjeri valnu duljinu svjetlosti

fizika

interpolacija

procjena vrijednosti funkcije ili fizičke veličine u zadanoj točki na temelju poznatih vrijednosti u susjednim točkama

fizika

interval

udaljenost između dviju točaka u prostoru ili vremenu

fizika

intrinsični poluvodič

ekstremno čisti poluvodič

fizika

intrinsično svojstvo

svojstvo koje je karakteristično za određeni kemijski sastav ili kristalnu strukturu materijala

fizika

intrinzična difuzija

protok vlastitih atoma ili iona u kristalu iz područja veće prema području manje koncentracije

fizika

invarijantnost

svojstvo sustava ili zakona u fizici da se ne mijenja kad se na njega primijeni neki postupak ili operacija

fizika

inverzija

simetrijska operacija određena središtem simetrije u kristalu

fizika