struna tražilica

image shadow

Curie-Weissov zakon

obrnuta razmjernost susceptibilnosti feromagnetske tvari iznad Curiejeve temperature i razlike termodinamičke temperature i Curiejeve temperature

fizika

Curieov zakon

zakon koji tvrdi da je magnetska susceptibilnost paramagnetične tvari obrnuto razmjerna termodinamičkoj temperaturi

fizika

Curieova temperatura

temperatura na kojoj feromagnetične tvari gube svojstva feromagnetika i iznad koje se ponašaju kao paramagnetici

fizika