struna tražilica

image shadow

razvlaknjivanje

mehaničko ili kemijsko izdvajanje drvnih vlakanaca

kemijsko inženjerstvo

razvrstavanje vlakana

odvajanje vlakana neodgovarajuće duljine iz papirnate smjese radi dobivanja ujednačene mase

kemijsko inženjerstvo

reagens

tvar koja izaziva reakciju s analitom

kemija

reakcija

međudjelovanje molekula, atoma, iona ili radikala pri čemu dolazi do kemijske promjene

kemija

reakcija polučlanka

reakcija oksidacije ili redukcije na jednoj elektrodi elektrokemijskoga članka

kemija

reakcijska koordinata

geometrijski parametar koji se mijenja tijekom pretvorbe jedne kemijske vrste u drugu i koji služi kao mjera napredovanja elementarne kemijske reakcije

kemija

reakcijska kromatografija

kromatografija u kojoj se identitet sastojaka uzorka namjerno mijenja između unošenja uzorka i otkrivanja analita

kemija

reakcijski mehanizam

detaljan opis puta i promjena kojima reaktanti prelaze u produkte

kemija

reaktant

tvar koja se troši tijekom kemijske reakcije

kemija

reaktivni međuprodukt

kratkoživuća, energetski bogata i jako reaktivna molekula koja nastaje tijekom kemijske reakcije i brzo prelazi u stabilniju molekulu

kemija