struna tražilica

image shadow

pi-orbitale

orbitale koje nastaju bočnim preklapanjem atomskih orbitala ili preklapanjem iznad i ispod osi koja povezuje jezgre atoma

kemija

pi-veze

veze koje tvore pi-orbitale

kemija

pigment

organska tvar koja biljkama i životinjama daje boju

kemija

piknometar

staklena tikvica koja služi za određivanje relativne gustoće tekućina

kemija

pipeta

laboratorijski pribor za mjerenje obujma tekućina koji se sastoji od cijevi sa suženjima na obama krajevima

kemija

pipetiranje

uzimanje određenoga obujma otopine pipetom

kemija

piranoze

ciklički poluacetali ili poluketali sa šesteročlanim, tetrahidropiranskim prstenom koji mogu postojati u konformacijama stolca i čamca

kemija

pirimidinske baze

pirimidin i njegovi supstitucijski derivati

kemija

pisaći papir

dvostrano keljeni papir pogodan za obostrano pisanje tintom ili ispisivanje

temeljne tehničke znanosti

pješčana kupelj

laboratorijska naprava za zagrijavanje uzorka pijeskom

kemija