struna tražilica

image shadow

neizravna kulometrija

elektrokemijsko stvaranje oksidansa ili reducensa koji stupa u kemijsku redoks-reakciju s analitom

kemija

nemetali

skupina elektronegativnih kemijskih elemenata kojima pripadaju halogeni elementi, plemeniti plinovi te vodik, ugljik, dušik, kisik, fosfor, sumpor i selenij

kemija

neodimij

kemijski element atomskoga broja 60, 6. periode i 3. skupine, gustoće 7,01 g/cm3, tališta na 1024 °C i vrelišta na 3074 °C

kemija

neon

kemijski element atomskoga broja 10, 2. periode i 18. skupine, gustoće 0,009 g/cm3, tališta na ‒248,59 °C i vrelišta na ‒246,08 °C

kemija

neovisne metode

metode temeljene na fizikalno definiranim standardima i stehiometrijskim omjerima

kemija

nepokretna faza

tvar u mirovanju preko koje prolazi pokretna faza prouzročujući razlučivanje kromatografiranih sastojaka

kemija

nepolarna kovalentna veza

veza u kojoj su zajednički elektroni simetrično raspoređeni oko atomskih jezgara

kemija

nepovrativa reakcija

reakcija koja ide samo u naprednome smjeru dajući produkt reakcijom dvaju ili više reaktanata

kemija

neprozirnost

svojstvo papira da se na prednjoj površini lista papira ne vidi otisak sa stražnje površine ili otisak sa sljedećega lista papira

temeljne tehničke znanosti

neptunij

radioaktivan kemijski element atomskoga broja 93, 7. periode i 3. skupine, gustoće 20,2 g/cm3, tališta na 637 °C i vrelišta na 3902 °C

kemija