struna tražilica

image shadow

livermorij

kemijski element atomskoga broja 116, 7. periode i 16. skupine

kemija

lizin

esencijalna, polarna aminokiselina s dvije aminoskupine

kemija

lončić za žarenje

laboratorijski pribor za spaljivanje, taljenje i žarenje malih količina tvari na plameniku ili u električnim pećima

kemija

Londonove sile

međumolekulske interakcije koje nastaju kada se dvije molekule koje se nađu u blizini međusobno polariziraju

kemija

Lugginova kapilara

kapilara koja omogućuje približavanje referentne elektrode na malu udaljenost od površine radne elektrode

kemija

lutecij

kemijski element atomskoga broja 71, 6. periode i 3. skupine, gustoće 9,84 g/cm3, tališta na 1663 °C i vrelišta na 3395 °C

kemija

lužina

vodena otopina baze

kemija

lužnati postupak

postupak dobivanja celulozne kaše kuhanjem sječke u lužnatoj otopini

kemijsko inženjerstvo

ljepenka

proizvod veće površinske mase od kartona i deblji od njega, dobiven iz miješanoga otpadnog papira i sastavljen od jednoga sloja ili više slojeva

temeljne tehničke znanosti

ljuska

područja u atomu u kojima je vjerojatnost nalaženja elektrona visoka

kemija