struna tražilica

image shadow

karbohidroksimske kiseline

hidroksimske kiseline u kojima je oksimska skupina ili supstituirana oksimska skupina dvostrukom kovalentnom vezom vezana na nesupstituirani ili supstituirani ugljikov atom

kemija

karbokationi

kationi koji sadržavaju parni broj elektrona u kojima je pozitivan naboj smješten na jednome atomu ugljika ili na više njih

kemija

karboksamidi

amidi karboksilnih kiselina

kemija

karboksamidini

derivati amida karboksilnih kiselina u kojima je kisik karbonilne skupine zamijenjen iminoskupinom

kemija

karboksilne kiseline

oksokiseline u kojima su kisik dvostrukom kovalentnom vezom i hidroksilna skupina jednostrukom kovalentnom vezom vezani na nesupstituirani ili supstituirani ugljikov atom

kemija

karboksimidske kiseline

imidske kiseline u kojima je iminoskupina ili supstituirana iminoskupina dvostrukom kovalentnom vezom vezana na nesupstituirani ili supstituirani ugljikov atom

kemija

karbonati

soli ugljične kiseline

kemija

karbonatna tvrdoća

tvrdoća vode uzrokovana otopljenim karbonatima i hidrogenkarbonatima

kemija

karbonil-ilidi

ilidi rezonantne strukture u kojima je kisikov atom formalno pozitivno nabijen vezan na ugljikov atom koji je formalno negativno nabijen ili su dva ugljikova atoma suprotnih naboja međusobno vezana kisikovim atomom

kemija

karbonil-imidi

spojevi rezonantne strukture u kojima je deprotonirana supstituirana amino-skupina vezana na karbonilnu skupinu

kemija