struna tražilica

image shadow

elektroforeza u gelu

metoda pri kojoj se sastojci, ovisno o svojstvima gela, mogu odijeliti na temelju razlika u neto električnom naboju, masi ili veličini čestice

kemija

elektroforeza u gelu od agaroze

elektroforeza koja se rabi u analizi visokomolekulskih bjelančevina i izoenzima kojima je hidrodinamički polumjer veći od 10 nm

kemija

elektroforeza u kapilari

elektroforeza pri kojoj se sastojci razlučuju primjenom jakoga električnog polja između krajeva kapilare ispunjene elektrolitnom otopinom

kemija

elektrogravimetrija

elektroanalitička tehnika kojom se analit pod utjecajem električne struje izlučuje na elektrodi određenoga potencijala, a masa izlučenoga analita izračuna iz razlike mase elektrode prije i poslije elektrolize

kemija

elektroizolacijski papir

papir izrađen od sulfatne celuloze bez primjesa punila i tragova metala

temeljne tehničke znanosti

elektrokemija

kemijska disciplina koja proučava kemijske reakcije prijenosa elektrona između elektroda i elektrolita

kemija

elektrokemijski članak

članak s dvije elektrode povezane vanjskim metalnim vodičem uronjene u elektrolitne otopine povezane elektrolitnim mostom

kemija

elektrokemijski detektori

detektori koji se osnivaju na ampermetrijskim i kulometrijskim mjerenjima

kemija

elektrokemijski potencijal

ukupna potencijalna energija električki nabijene čestice

kemija

elektrolit

otopina ionske soli ili drugih kemijskih spojeva koja vodi električnu struju

kemija