struna tražilica

image shadow

aktivni ugljik

ugljik kojem su toplinskom ili kemijskom obradbom bitno povećana adsorpcijska svojstva

kemija

aktivno mjesto

dio molekule koji izravno sudjeluje u stvaranju veze enzima sa supstratom

kemija

alanin

neesencijalna i nepolarna aminokiselina čiji je ʟ-enantiomer drugi po zastupljenosti u primarnoj strukturi bjelančevina, a ᴅ-enantiomer ulazi u sastav staničnih stijenka bakterija i nekih antibiotika

kemija

alauni

skupina dvostrukih sulfata

kemija

aldarne kiseline

polihidroksidikarboksilne kiseline formalno izvedene iz aldoza oksidacijom hidroksilne i aldehidne terminalne skupine u karboksilne skupine

kemija

aldazini

azini izvedeni iz aldehida

kemija

aldehidi

spojevi u kojima je karbonilna skupina vezana na jedan vodikov atom i na jednu skupinu R

kemija

aldimini

imini izvedeni iz aldehida

kemija

alditoli

aliciklički polioli formalno dobiveni iz aldoza ili ketoza redukcijom karbonilne skupine

kemija

aldoheksoze

monosaharidi sa šest ugljikovih atoma od kojih jedan čini aldehidnu skupinu

kemija