struna tražilica

image shadow

specijalka

topografska karta u mjerilu 1 : 75 000 izrađena krajem 19. stoljeća za područje Austro-Ugarske Monarhije

geodezija

specijalna karta

pomorska karta za navigacijske svrhe najčešće u mjerilu od 1 : 500 do 1 : 40 000

geodezija

splajn

funkcija definirana prema dijelovima polinoma

geodezija

središnja crta

digitalizirana linija uzduž sredine linijskoga objekta

geodezija

središnji meridijan

meridijan koji prolazi sredinom područja preslikavanja, preslikava se kao pravac i uzima za os x pravokutnoga koordinatnog sustava u ravnini

geodezija

središte projekcije

točka u ravnini projekcije bez deformacije duljina, kutova i površina

geodezija

srednja crta

crta koja dijeli srednje visoke vode od srednjih niskih voda

geodezija

standardna paralela

paralela bez deformacija

geodezija

statistička karta

tematska karta s prikazom pojava ili stanja obuhvaćenih statističkim popisima ili istraživanjima

geodezija

stereoskopska karta

karta koja pri promatranju stereoskopskim priborom ostavlja dojam prostornosti

geodezija