struna tražilica

image shadow

kataložni sustav karata

sustav prema kojemu se izrađuje katalog karata

geodezija

katastar

skup popisa i kartografskih prikaza istovrsnih objekata u krajoliku

geodezija

katastar nekretnina

katastar čestica, zgrada i drugih građevina koje su trajno na Zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na Zemljinoj površini

geodezija

katastarska čestica

dio Zemljine površine upisan u katastar

geodezija

katastarska kartografija

dio kartografije koji se bavi izradbom, uporabom i održavanjem katastarskih planova

geodezija

katastarski plan

plan koji prikazuje situaciju, granice vlasništva, brojeve čestica, imena naselja i poteza te oznake vegetacije

geodezija

klasa mjerila

skupina mjerila karata dobivena klasifikacijom mjerila

geodezija

klasifikacija mjerila

klasifikacija određenih skupina i vrsta karata prema brojčanim vrijednostima njihovih mjerila

geodezija

kod

sustav znakova oblikovan za prijenos informacija

geodezija

kompas

naprava za mjerenje azimuta s pomoću magnetne igle koja je postavljena iznad vjetrulje

geodezija