struna tražilica

image shadow

globus

karta Zemlje, kojega svemirskoga tijela ili nebeske sfere na umanjenome sfernom modelu

geodezija

gnomonska projekcija

perspektivna azimutna projekcija u kojoj se točka promatranja nalazi u središtu kugle

geodezija

grafička izmjera

određivanje položaja zemljišta i izabranih točaka objekata na zemljištu mjerenjem geodetskim stolom i gledačom te izradba njihova kartografskoga prikaza

geodezija

grafička komunikacija

stvaranje, izradba i distribucija materijala koji sadržava slike i riječi s pomoću grafike

geodezija

grafička točnost

veličina odstupanja dijela ili cijeloga crteža od njegova teorijskoga položaja u koordinatnome sustavu

geodezija

grafička varijabla

varijabla kojom se grafički oblikuju kartografski znakovi

geodezija

grafički element

sastavnica grafičkoga prikaza

geodezija

grafički katastar

katastar u kojemu se međašne točke i izabrane točke objekata određuju grafičkom izmjerom

geodezija

grafički postupak

izradba grafičkoga prikaza ili njegovo umnažanje

geodezija

grafičko mjerilo

element karte koji predočuje mjerilo karte

geodezija