struna tražilica

image shadow

crta srednjih viših visokih voda

crta prosječne visine viših visokih voda određena devetnaestogodišnjim mjerenjima

geodezija

crta visoke vode

crta koju ostavlja plima pri visokoj vodi

geodezija

crtanje

tehnika prikazivanja objekata, predmeta ili ideja

geodezija

crtež

rezultat crtanja koji se sastoji od točaka, crta i površina, a katkad i slova i brojaka za objašnjenja

geodezija

crtež stijena

crtež strmih, ogoljelih, stjenovitih zemljišnih oblika

geodezija

cum privilegio

dopuštenje mjerodavnih vlasti 16. – 17. stoljeća da se koje djelo može tiskati

geodezija

deformacija duljina

razlika između mjerila duljina i jedinice u točki zadanoga pravca

geodezija

deformacija filma

promjena dimenzija filma pod utjecajem promjene temperature, vlage i starenja

geodezija

deformacija kuta

razlika između kuta što ga zatvaraju dvije krivulje na plohi kojom se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda i kuta između tih dviju krivulja u projekciji

geodezija

deformacija površina

razlika između broja jedan i mjerila površina

geodezija