struna tražilica

image shadow

zračna brzina

brzina mjerena u odnosu na zračne strujnice u kojima letjelica leti

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna doktrina

osnovna načela usmjeravanja i vođenja zračnih snaga ili njihovih sastavnih dijelova k definiranomu cilju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna luka

aerodrom s najmanje jednim utvrđenim normiranim postupkom preciznoga instrumentnog prilaženja na kojemu postoje postrojenja za smještaj, održavanje, popravak te prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i stvari

tehnologija prometa i transport

zračna ofenziva

napad širokih razmjera koji uključuje zračne operacije i udare strategijskoga značenja radi osiguranja strateške prednosti u zračnome prostoru

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna operacija

borbeno djelovanje zračnih snaga koje se izvodi u određenome vremenu radi nanošenja preventivnoga udara s ciljem sprečavanja neprijateljske agresije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna plovidba

proces planiranja, praćenja i kontroliranja leta zrakoplova između dviju određenih zemljopisnih točaka ili po određenoj ruti s pomoću različitih uređaja, u skladu s utvrđenim postupcima, propisima i sigurnosnim standardima

tehnologija prometa i transport

zračna potpora

svaki oblik borbenoga i neborbenoga djelovanja zračnih snaga radi pomoći snagama na kopnu ili moru

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna struja

zrak koji se giba određenom brzinom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna taktika

uporaba i organiziranje ratnoga zrakoplovstva u borbi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračna zaštita

mjere protuzračne obrane radi onemogućivanja otkrivanja ciljeva za napad iz zraka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika