struna tražilica

image shadow

višak rezervacija na letu

potvrđivanje broja rezervacija većega od kapaciteta putničke kabine

tehnologija prometa i transport

višemotorni zrakoplov

zrakoplov pogonjen najmanje dvama motorima

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

višenamjenski zaslon

zaslon okružen tipkama koje omogućuju prikazivanje podataka na različite načine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

višesmjerno odašiljanje

istodobno slanje neke poruke kroz mrežu dviju radnih stanica ili više njih

tehnologija prometa i transport

višestruki poziv

poziv tijekom kojega radiopostaje u mobilnoj zrakoplovnoj vezi istodobno pozivaju nekoliko radiopostaja

tehnologija prometa i transport

vitkost

omjer duljine i najveće poprečne dimenzije tijela

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vizualizacija strujenja

postupci i metode s pomoću kojih se strujenje fluida čini vidljivim ljudskomu oku ili uređaju za snimanje

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vizualna navigacija

proces određivanja pozicije i nadziranja putanje zrakoplova vizualnim prepoznavanjem terena

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vizualni let

let koji se obavlja prema pravilima vizualnoga letenja

tehnologija prometa i transport

vizualni meteorološki uvjeti

meteorološki uvjeti određeni prema vidljivosti, udaljenosti od oblaka i stropnici koji su jednaki utvrđenim minimalnim vrijednostima ili su bolji od njih

tehnologija prometa i transport