struna tražilica

image shadow

uskotrupni zrakoplov

zrakoplov širine trupa tri do četiri metra s jednim uzdužnim prolazom za putnike

tehnologija prometa i transport

uskraćeni ukrcaj

odbijanje prijevoza putnicima s valjanom putnom kartom zbog prekapacitiranosti zrakoplova

tehnologija prometa i transport

usluga aerodromske kontrole

usluga koju aerodromski kontrolni toranj pruža s ciljem sigurna odvijanja aerodromskoga prometa

tehnologija prometa i transport

usluga aerodromskih letnih informacija

usluga prosljeđivanja letnih informacija pilotima za određene nekontrolirane aerodrome ili letjelišta sa slabijim prometom na kojima se ne pruža usluga kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

usluga automatskoga nadzora

usluga nadzora u sklopu koje se rabe podatci o zrakoplovu dobiveni automatskom podatkovnom vezom

tehnologija prometa i transport

usluga komunikacija

uspostava veze zemlja-zemlja, zrak-zemlja i zrak-zrak za potrebe kontrole zračnoga prometa s pomoću komunikacijskih sustava

tehnologija prometa i transport

usluga letnih informacija

usluga davanja savjeta i informacija korisnih za sigurno i učinkovito letenje

tehnologija prometa i transport

usluga nadzora

utvrđivanje pozicija zrakoplova s pomoću nadzornih sustava radi njihova sigurnoga razdvajanja

tehnologija prometa i transport

usluga navigacije

usluga prosljeđivanja obavijesti zrakoplovima o njihovoj poziciji i vremenskoj udaljenosti od uzletno-sletne staze s pomoću navigacijskih sustava

tehnologija prometa i transport

usluga oblasne kontrole

usluga koju pruža centar oblasne kontrole, gornji centar oblasne kontrole ili jedinica prilazne kontrole za zrakoplove u rutnome letenju

tehnologija prometa i transport