struna tražilica

image shadow

točka promjene

točka na kojoj zrakoplov koji leti po ATS ruti između dviju VOR stanica očekuje da će prijeći na sljedeću stanicu

tehnologija prometa i transport

tradicionalni zračni prijevoznik

zračni prijevoznik čiji poslovni model uključuje raznovrsnu ponudu usluga gotovo svim tržišnim segmentima

tehnologija prometa i transport

trag

poremećaj zraka iza noseće površine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

trajni plan leta

plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke

tehnologija prometa i transport

transmisometar

uređaj za mjerenje dosega vidljivosti uzletno-sletne staze

tehnologija prometa i transport

trapezno krilo

krilo trapeznoga tlocrta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

treća zračna sloboda

pravo obavljanja komercijalnoga zračnog prometa između vlastite i druge države tako da letovi započinju u vlastitoj, a završavaju u drugoj državi

tehnologija prometa i transport

trenutačno lansiranje

tehnika ispaljivanja raketnoga naoružanja sa zrakoplova kojom se ono prvim pokretom odvaja od uređaja za ispaljivanje

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

trenutačno uzlijetanje

zapovijed za žurno uzlijetanje jednoga zrakoplova ili više njih koji se nalaze u borbenoj pripravnosti na zemlji u cilju zaštite zračnoga prostora

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

tropopauza

granični sloj između troposfere i stratosfere

geofizika