struna tražilica

image shadow

slijepi koder

kodirajući visinomjer bez prikazničkoga dijela

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

slijetanje

zrakoplovna operacija tijekom koje se zrakoplov spušta s određene visine, dodiruje uzletno-sletnu stazu, smanjuje brzinu i potpuno se zaustavlja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

slijevna točka

točka u kojoj se slijevaju dva prometna toka prilaznih ruta ili više njih iza koje nastavljaju kao jedan prometni tok

tehnologija prometa i transport

slobodna struja zraka

struja zraka neporemećenih svojstava i dovoljno daleko od tijela

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

slobodni giroskop

giroskop s trima osima slobode kretanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

slojevito okomito razdvajanje

raspored zrakoplova prema različitim visinama mjeren od prednjega zrakoplova do sljedećega zrakoplova u nizu ili u odgovarajućemu rasporedu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

slom uzgona

pad koeficijenta uzgona nakon postizanja kritičnoga napadnog kuta kao posljedica odvajanja zračne struje od površine krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

slot

vrijeme rezervirano za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova određenoga zračnog prijevoznika u određenoj zračnoj luci

tehnologija prometa i transport

služba upravljanja stajankom

služba koja upravlja aktivnostima i kretanjem zrakoplova i vozila na stajanci

tehnologija prometa i transport

smicanje vjetra

prostorna ili vremenska promjena brzine i/ili smjera vjetra

geofizika