struna tražilica

image shadow

ramenjača

glavna greda nosećega sustava krila i ostalih aerodinamički oblikovanih površina na zrakoplovu smještena duž raspona površine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

rasplinjujući trag leta

razvedrena pruga u oblačnome sloju izazvana letom zrakoplova kroz tanje oblake

geofizika

raspoloživa duljina za slijetanje

duljina uzletno-sletne staze iskazana kao raspoloživa i prikladna za kretanje zrakoplova po zemlji tijekom slijetanja

tehnologija prometa i transport

raspoloživa duljina za ubrzanje i zaustavljanje

duljina uzletno-sletne staze raspoloživa za zalet zajedno s duljinom zaustavne staze, ako ona postoji

tehnologija prometa i transport

raspoloživa duljina za uzlijetanje

duljina uzletno-sletne staze i čistine raspoloživa za zalet

tehnologija prometa i transport

raspoloživa duljina za zalet

duljina uzletno-sletne staze iskazana kao raspoloživa i prikladna za zalet zrakoplova pri uzlijetanju

tehnologija prometa i transport

raspoloživi putnički kilometri

zbroj umnožaka broja raspoloživih sjedala na svakoj dionici leta i broja kilometara koje su zrakoplovi preletjeli na tim dionicama

tehnologija prometa i transport

raspoloživi tonski kilometri

zbroj umnožaka dopuštene korisne nosivosti izražene u tonama na svakoj dionici leta i broja kilometara koje su zrakoplovi preletjeli na tim dionicama

tehnologija prometa i transport

raspoloživost sredstva

vjerojatnost da sredstvo pravodobno može započeti s izvršavanjem zadaće

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

raspon krila

udaljenost između dvaju nasuprotnih vrhova krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika