struna tražilica

image shadow

okvir

element strukture trupa zrakoplova koji mu daje oblik

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

olujna pruga

besfrontalna uska pruga jake konvekcije koja nastaje prodorom toploga i vlažnoga zraka u prizemnim slojevima iznad kojega je jaka advekcija suhoga i hladnoga zraka

geofizika

olujni nalet

iznenadno jako povećanje brzine vjetra u trajanju od nekoliko minuta nakon kojega slijedi iznenadni pad brzine

geofizika

opasna roba

roba koja je potencijalni rizik za zdravlje, sigurnost i okoliš

tehnologija prometa i transport

opasno područje

dio zračnoga prostora utvrđenih dimenzija u kojemu se odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

opasno približavanje zrakoplova

situacija u kojoj bi sigurnost zrakoplova mogla biti ugrožena zbog njihove međusobne udaljenosti, relativne pozicije ili brzine

tehnologija prometa i transport

opće zrakoplovstvo

zračni promet koji obuhvaća sve letove, osim vojnih letova i redovitih letova zrakoplovnih kompanija, u rasponu od jedrilica i motoriziranih padobrana do neredovitih letova velikih teretnih mlaznih zrakoplova

tehnologija prometa i transport

opći poziv

poziv kojim radiopostaja poziva ili izvješćuje sve radiopostaje na istoj frekvenciji

tehnologija prometa i transport

opći zračni promet

zračni promet u kojemu sudjeluju svi letovi civilnih zrakoplova i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju u skladu s postupcima Organizacije za međunarodno civilno zrakoplovstvo

tehnologija prometa i transport

operacija

najviši oblik borbenoga djelovanja iskazan istodobnim i uzastopnim međusobno usklađenim nizom bojeva i borba povezanih zajedničkom idejom manevra i nastojanjima vojnih, gospodarstvenih i društvenih čimbenika u određenome području

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika