struna tražilica

image shadow

konstrukcijski kut kraka propelera

kut koji krak propelera zatvara s ravninom propelera

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kontaminirana uzletno-sletna staza

uzletno-sletna staza kojoj je više od 25 % površine prekriveno vodom dubine veće od 3 mm, bljuzgavicom, ledom, mekanim ili kompaktnim snijegom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kontinuirana plovidbenost

procesi koji osiguravaju da zrakoplov tijekom svojega radnog vijeka zadovoljava zahtjeve koji vrijede za plovidbenost i sigurno izvođenje operacije

pravo

kontrola zračnoga prometa

usluga uspostavljena radi sprečavanja sudara između zrakoplova ili između zrakoplova i prepreka na manevarskoj površini te radi provedbe i održavanja redovitoga protoka zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

kontrolirana zona

utvrđeni obujam kontroliranoga zračnog prostora, u pravilu oko zračne luke, koji se prostire uvis od Zemljine površine do određene gornje granice

tehnologija prometa i transport

kontrolirani aerodrom

aerodrom na kojemu se aerodromskomu prometu pruža usluga kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

kontrolirani let

let za koji je potrebno dobiti odobrenje kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

kontrolirani zračni prostor

zračni prostor određenih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnoga prometa provodi u skladu s njegovom razredbom

tehnologija prometa i transport

kontrolirano područje

utvrđeni obujam kontroliranoga zračnog prostora koji se prostire uvis od određene granice iznad tla

tehnologija prometa i transport

kontrolor zračnoga prometa

osoba koja održava razdvajanje među zrakoplovima u zraku i na zemlji, sprečava sudar zrakoplova s terenom i preprekama te održava redovit tijek zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport